260820104331

Finn ett fel

Posted on 2010-08-26

Brygga saknas som en indikation på att sommaren är förbi och “skären” bommas igen. Lätt vemodigt.